Vergadering Fietsersbond Delft e.o.

Elke 3e dinsdag van de maand met uitzondering van juli, augustus
en december is er een inloop bij
Hotel De Plataan aan het Doelenplein.
De aanvang is 20:45 uur.
Voor 2018 zijn het de volgende dinsdagen:
16 januari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
18 september
16 oktober
20 november