Elk jaar op 2e Pinksterdag

Fietsexcursie op 29 mei

De fietsexcursie begon zoals de laatste jaren gebruikelijk om 10.00 uur op de Delflandhoeve aan de Schieweg, waar we ontvangen werden met koffie en thee.
De twaalf deelnemers konden hier buiten met prachtig fietsweer van genieten.
Rond 10.30 uur vertrokken we. De route ging langs een aantal voor fietsers belangrijke punten in Midden-Delfland en het Westland. Op vele punten gaf de organisator van de excursie, Klaas Pauw, toelichting en een kijkje achter de schermen bij de werkwijze van provincie en gemeenten.
Achtereenvolgens kwamen we langs de volgende punten:
– de aanleg van de warmteleiding van Vlaardingen naar Den Haag,
– de toekomstige snelfietsroute van Delft naar Naaldwijk,
– de verbouwing van de kruising Lotsweg – Woudseweg,
– de nieuwe parallelwegen langs de N223 (Den Hoorn – De Lier),
– de nieuwe rotonde op de Woudseweg bij de Molenlaan, met de nieuwe tunnel onder de Woudseweg,
– de verschillende rotondes die eerder zijn aangelegd bij de Lierhand en de Lierweg,
– de nieuwe oostelijke randweg van De Lier,
– natuurgebied de Zeven Gaten,
– de Bloemenroute tussen Naaldwijk en Den Haag,
– de verbouwing van de Wippolderlaan waar twee ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd en die binnenkort start; dat gaat veel groen kosten,
– de Woudselaan, waar volgens plannen van de gemeente veel aan gaat veranderen door de aanleg van een nieuwe wijk. De Fietsersbond heeft over deze veranderingen een zienswijze ingediend.
Tussendoor legden we aan bij Paviljoen de Zweth voor een drankje.
Rond 15.00 uur was de route ten einde.
Dank aan Klaas Pauw voor de organisatie van de excursie en zijn enthousiaste leiding.

Categorieën