De situatie na alle aanpassingen

Oude Langendijk

Een belangrijke oost/west fietsverbinding door Delft is opnieuw ingericht.
Lees in dit bericht van de Fietsersbond wat onze bevindingen zijn.

Categorieën