Jaarvergadering 16 april

Dinsdag 16 april in Pijnacker

Plaats: Het Baken, Het Baken 2, 2641 JN Pijnacker (Het Baken is een sportcentrum nabij de Oranjelaan)

De jaarvergadering van De Fietsersbond Delft eo wordt dit jaar gehouden in Pijnacker.
We starten om 20.00 uur maar vanaf 19.45 is er al koffie of thee met een koek.

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de jaarvergadering van 24 april 2018
  4. Het jaarverslag 2018
  5. Het actieplan 2019-2020
  6. Het bestuur

20.45-21.00 pauze

  1. Presentatie “Veranderingen woon-werk verkeer als gevolg van de opkomst van E-bikes, de snellere speed-pedelecs en de discussies rond de aanleg van Snelfietsroutes” door Jan van Zoomeren, verkeersambtenaar gemeente Pijnacker-Nootdorp
  2. Discussie

Rondvraag en sluiting is om 22.00 uur.
Iedereen, die geïnteresseerd is in het werk van de Fietsersbond, is welkom. 

Categorieën